Algemene assistentie van de afdeling collectiebeheer / depotbeheer

Ter assistentie van de afdeling collectiebeheer waar depotbeheer deel van uitmaakt heeft Iconoco onder meer steekproeven uitgevoerd m.b.t. standplaatsregistratie en controle op standplaatsregistratie in het externe depot. Ook is er meegewerkt aan de voorbereidingen voor de verhuizing van de deelcollecties Japan, Korea en China naar een tijdelijke opslag i.v.m. de renovatie van het museum en het Japandepot.