Assistentie herinrichting Japandepot

In 2004 werd besloten om de collecties uit Japan en China vanuit de externe depots in ’s-Gravenzande terug te brengen naar het museum, onder meer vanwege het veelvuldig raadplegen van met name de Japanse collecties. De meest geraadpleegde collecties, Von Siebold en Cock Blomhoff, zouden gespiegeld worden getoond te beginnen bij de collectie lakwerk. Iconoco maakte een eerste aanzet met de (her)inrichting van het depot.

Pas in 2008 werd een definitief plan gemaakt voor de uiteindelijke herinrichting van het Japandepot dat in principe door de eigen medewerkers zou worden uitgevoerd. Iconoco leverde alsnog een aandeel bij de inrichting van een showcase, een ‘plein’ met voorwerpen achter deuren van glas, waar het oorspronkelijke idee om de collecties Von Siebold en Cock Blomhoff te spiegelen ten dele werd gerealiseerd.