Cleaning van objecten in extern depot t.b.v. onderhoud en fotografie

De voorwerpen die zijn opgeslagen in het externe depot van het museum worden in het kader van het behoud stofvrij gemaakt. Dit gebeurt groepsgewijs, of wanneer deze nodig zijn voor fotografie van onder meer bestandscatalogi. Iconoco draagt zorg voor de object-cleaning hiervan.