Uitvoeren van een survey op objecten t.b.v. de controle op aanwezigheid van schimmels en het verwijderen ervan

Landschap Erfgoed Utrecht bezit een Provinciale Bunker in Willeskop bij Montfoort waar kleinere musea en aanverwante instellingen, die zelf geen of onvoldoende depotruimte hebben, de mogelijkheid wordt geboden een ruimte te huren om hun collecties op te slaan. Na uitbraak van schimmelinfectie in een van de ruimtes voerde Iconoco een survey uit op de in die ruimte opgeslagen objecten en controleerde ze op eventuele aanwezigheid van schimmels. Aangetroffen schimmels werden verwijderd, de voorwerpen werden schoongemaakt en de ruimte werd gedesinfecteerd.