Het inventariseren van de collecties en het opstellen van een depotherinrichtingsplan

De collecties van het Stadsmuseum Woerden waren in 2004 opgeslagen in een tweetal ruimtes in het stadskantoor van de gemeente Woerden. Het museum wilde de bestaande ruimtes aanpassen om de collecties op een efficiëntere manier te kunnen huisvesten. Iconoco heeft de collecties geïnventariseerd en een plan geschreven voor de herinrichting van het depot. Dit gebeurde aan de hand van de algemene eisen die worden gesteld aan een professioneel depot. Er moest rekening worden gehouden met de afmetingen van het depot in verhouding tot de ruimte die nodig was om de collecties van het museum op te kunnen slaan. Conclusie was echter dat de ruimte in het stadskantoor nooit aan die eisen zou kunnen voldoen. Geadviseerd werd uit te zien naar een andere meer efficiënte ruimte, waar klimaat en luchtvochtigheid gereguleerd konden worden.