Passieve Conservering/ompakken van de collectie historische (glas)negatieven

Het Tropenmuseum bezit een omvangrijke collectie historisch fotografisch materiaal.
In de periode tussen september 2001 en juli 2004 heeft Iconoco een groot deel van de collectie historische glasnegatieven en historische nitraat- en acetaatnegatieven omgepakt vanuit de originele berging naar een zuurvrije fourflap.
Er werd gewerkt in samenwerking met Capilux, die tegelijkertijd de collecties digitaal fotografeerde. Het volledige project kreeg daardoor het karakter van een conserveringsproject. Er werd een klein survey uitgevoerd waarbij gelet werd op eventuele schade en op de gradatie waarin met name de glasnegatieven vervuild waren, met het oog op een eventueel reinigingsproject in de toekomst. Bij voorkomende schade werd, wanneer nodig en mogelijk, ‘eerste hulp’ geboden. Dit om verdere teruggang te voorkomen en actieve conservering dan wel restauratie in een later stadium mogelijk te maken.
Naast een A en B selectie werden uiteindelijk ook schenkingen, die nog niet eerder bekeken waren, geselecteerd en omgepakt naar een nieuwe berging. In totaal is een aantal van circa 55.000 historische negatieven de revue gepasseerd.