Ondersteuning bij werkzaamheden in de externe depots

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft haar objecten opgeslagen in een viertal depots. Een hiervan bevindt zich inpandig in het hoofdgebouw aan de Mathenesserlaan, de andere drie zijn gehuisvest op externe locaties, Het reguliere onderhoud van de externe depots laat te wensen over. In dat kader biedt Iconoco hulp om orde te scheppen in de huidige chaos.