Opstellen van een plan van aanpak t.b.v.collectieregistratie

De collectieregistratie van het Drents Museum was in 2002 nog verdeeld over een groot aantal locaties, systemen en personen. Er was nog geen actie ondernomen om deze op een actueel, professioneel niveau te brengen. Iconoco liet in opdracht van het museum een rapport schrijven waarin een overzicht werd gegeven met bettrekking tot de stand van zaken op het gebied van collectieregistratie en een plan van aanpak om de achterstanden in registratie op te lossen.