Ordenen en registreren van de collectie objectfoto’s t.b.v. de ontsluiting van het ‘fotoshop’ archief

In de loop der jaren zijn er bij Museum Volkenkunde steeds opnieuw foto’s genomen van objecten uit de diverse cultuurgebieden. Door de grote aantallen en het ontbreken van een geordend systeem liep de registratie ervan al snel een grote achterstand op. Naar aanleiding van de herinrichting van het museum in 2001 heeft Iconoco de enorme collectie objectfoto’s per cultuurgebied geordend, voorzien van het bijbehorende collectienummer en geregistreerd.