Registratie van technische- en basisgegevens m.b.t. de fotocollectie

Museum Bronbeek in Arnhem bezit een grote collectie foto’s. Het betreft losse foto’s en fotoalbums. Deze zijn voor het merendeel afkomstig uit de voormalige Nederlandse koloniën en vrijwel allemaal verworven door schenkingen. Deze schenkingen werden in het verleden geregistreerd op datum van binnenkomst, maar de foto’s werden niet afzonderlijk genummerd. Om de collecties te kunnen ontsluiten moesten ze, voordat ze gedigitaliseerd werden, eerst een uniek registratienummer krijgen. Deze nummers werden toegekend voordat de foto’s fysiek genummerd werden. Het gevolg hiervan was dat de foto’s getraceerd moesten worden zodat de juiste foto’s gekoppeld konden worden aan het juiste nummer. Alle foto’s en fotoalbums werden opgezocht aan de hand van een beschrijving, die werd gegeven bij binnenkomst en een nummer dat werd afgeleid van de datum van inschrijving. In veel gevallen was alleen een inschrijvingsdatum en een nummer bekend. Iconoco heeft een begin gemaakt met het traceren van foto’s en het invoeren van gegevens daarvan. Ook werden de fotoalbums geborgen in speciaal voor dit doel op maat gemaakte dozen van zuurvrij karton.