Werkzaamheden m.b.t. de (her)inrichting van het externe depot

Het militaire Museum Bronbeek heeft haar museale collecties ondergebracht in een ondergronds extern depot op het landgoed, dat nieuw gebouwd is ter hoogte van de kwekerij. Dit depot, waar naast de militaire ook de ethnografische collecties zijn opgeslagen, is in 2010 heringericht. De objecten werden geordend en waar nodig en mogelijk samengevoegd. De herinrichting gebeurde met name door plaatsing en verplaatsing van objecten in reeds bestaande lade- en stellingkasten. Door een meer efficiënte indeling en opslag in zuurvrije dozen, het indikken van grote collecties militaire onderscheidingstekens en aanverwante objecten, en het bedenken van oplossingen voor de opslag van fragiele voorwerpen maakte Iconoco een begin met het creëren van een overzichtelijker depot.